Blockchain

สหรัฐฯสั่งปิดเว็บไซต์ด้าน COVID-19 กล่าวหาว่าพยายามขายที่ตรวจไวรัสปลอมให้เหยื่อ

สหรัฐฯสั่งปิดเว็บไซต์ด้าน COVID-19 กล่าวหาว่าพยายามขายที่ตรวจไวรัสปลอมให้เหยื่อ

หน่วยงานยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และ Homeland Security (DHS) ได้ทำการสั่งปิดและเข้ายึดโดเมนเว็บ

กดอ่านข่าว สหรัฐฯสั่งปิดเว็บไซต์ด้าน COVID-19 กล่าวหาว่าพยายามขายที่ตรวจไวรัสปลอมให้เหยื่อ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: April 25, 2020, 13:52