Blockchain

กองทุนยักษ์ใหญ่ระดับ 5.5 หมื่นล้านบาท Marshall Wace เตรียมลงทุนใน Cryptocurrency

กองทุนยักษ์ใหญ่ระดับ 5.5 หมื่นล้านบาท Marshall Wace เตรียมลงทุนใน Cryptocurrency

จากรายงานของ The Financial Times ระบุว่า Marshall Wace กองทุนป้องกันความเสี่ยงรายใหญ่จากลอนดอน ซึ่งบริหาสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ได้ตัดสินใจที่จะลงทุนในภาคคริปโตเคอร์เรนซี่ ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในคริปโต และเทคโนโลยี บล็อกเชน ทั้งสองกำลังผลักดันให้ Marshall Wace และบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่อื่นๆ พยายามลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin เป็นต้น มองหาการลงทุนใน crypto และ stablecoins Financial Times รายงานว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ดังกล่าวมีแผนที่จะลงทุนใน DLT ระบบการชำระเงินสำหรับ คริปโตเคอร์เรนซี่ และ stablecoins นอกจากนี้บริษัทเพิ่งได้ว่าจ้างพนักงาน เพื่อสร้างทีมทำงานร่วมกับภาคสกุลเงินดิจิตอลอีกด้วย โดยรวมแล้วกองทุนเฮดจ์ฟันด์ตั้งใจที่จะซื้อหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัลส่วนตัว นอกจากนี้บริษัทยังอาจเริ่มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ด้วย แม้ว่าจะยังไม่มีการเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการจาก Marshall Wace เกี่ยวกับการดำเนินการในครั้งนี้ ที่มา: U.Today

กดอ่านข่าว กองทุนยักษ์ใหญ่ระดับ 5.5 หมื่นล้านบาท Marshall Wace เตรียมลงทุนใน Cryptocurrency ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: July 7, 2021, 00:37