Blockchain

93 เปอร์เซ็นต์ของกระเป๋าเก็บ Bitcoin ได้รับกำไรหลังจากราคาพุ่งไป 11,000 ดอลลาร์

93 เปอร์เซ็นต์ของกระเป๋าเก็บ Bitcoin ได้รับกำไรหลังจากราคาพุ่งไป 11,000 ดอลลาร์

บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนอย่าง Glassnode ได้ออกมากล่าวว่ามีกระเป๋าเก็บ bitcoin 93% ที่ม

กดอ่านข่าว 93 เปอร์เซ็นต์ของกระเป๋าเก็บ Bitcoin ได้รับกำไรหลังจากราคาพุ่งไป 11,000 ดอลลาร์ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: July 31, 2020, 10:54