Blockchain

นักวิเคราะห์พบการโอนเหรียญ Bitcoin ที่สูงถึง 5,000-10,000 BTC หรือนักลงทุนสถาบันเริ่มมองเป็นขาขึ้น?

นักวิเคราะห์พบการโอนเหรียญ Bitcoin ที่สูงถึง 5,000-10,000 BTC หรือนักลงทุนสถาบันเริ่มมองเป็นขาขึ้น?

บริษัทด้านการวิเคราะห์ Blockchain แห่งหนึ่งได้คาดการณ์ว่าผู้เล่นรายใหญ่ในวงการ หรือที่รู้จักกันดีว่า

กดอ่านข่าว นักวิเคราะห์พบการโอนเหรียญ Bitcoin ที่สูงถึง 5,000-10,000 BTC หรือนักลงทุนสถาบันเริ่มมองเป็นขาขึ้น? ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 16, 2020, 11:50