Blockchain

ขนาดมูลค่าตลาดของตลาดหุ้น Apple ชี้ให้เห็นว่าตลาด Cryptocurrency นั้นมีขนาดที่เล็กมาก

ขนาดมูลค่าตลาดของตลาดหุ้น Apple ชี้ให้เห็นว่าตลาด Cryptocurrency นั้นมีขนาดที่เล็กมาก

แม้ว่าตลาดคริปโตเคอเรนซี่นั้นจะมีการเติบโตอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแต่หากนำไปเปรียบเทียบกับขนาดข

กดอ่านข่าว ขนาดมูลค่าตลาดของตลาดหุ้น Apple ชี้ให้เห็นว่าตลาด Cryptocurrency นั้นมีขนาดที่เล็กมาก ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 5, 2020, 14:25