Blockchain

ออสเตรเลียเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อ Bitcoin ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ 3,500 แห่งทั่วประเทศแล้ว

ออสเตรเลียเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อ Bitcoin ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ 3,500 แห่งทั่วประเทศแล้ว

ประชาชนในประเทศออสเตรเลียสามารถที่จะซื้อเหรียญบิทคอยน์ผ่าน 1 ในหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศซึ่งก

กดอ่านข่าว ออสเตรเลียเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อ Bitcoin ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ 3,500 แห่งทั่วประเทศแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: June 28, 2020, 14:54