Blockchain

แบงก์ชาติไทยประกาศไม่สนับสนุน Crypto ให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เล็งหนุน CBDC แทน

แบงก์ชาติไทยประกาศไม่สนับสนุน Crypto ให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เล็งหนุน CBDC แทน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันใน The Future of Financial System อนาคตโลกการเงินThe Future of Financial System อนาคตโลกการเงิน ว่า ธปท.ไม่สนับสนุนให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ เพื่อมาชำระเงินตามกฎหมาย เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ผันผวนและอาจถูกใช้ในการฟอกเงิน ทั้งนี้ ธปท. ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีผ่านสกุลเงินของรัฐในรูปแบบดิจิทัล หรือ ซีบีดีซี (CBDC) เพื่อเปิดกว้างให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าและสามารถนำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็นว่า โลกอนาคตระบบการเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่ง ธปท. จะมีบทบาทที่จะรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของการเงินในอนาคต โดยยึดถือ More open data, More open competition และ More open infrastructure แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี่จะมาจากกระแส ชักชวนลงทุน หรือภัยการเงินดิจิทัล ทำให้ประชนชนหลายคนถูกหลอกลวงจากความไม่เข้าใจในคริปโต อย่างไรก็ตาม ธปท. ได้เตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเป็นพิเศษในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและมิจฉาชีพ อย่างไรก็ตามในโลกอนาคตระบบการเงินจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยจะมีทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เข้ามาหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ทำให้ธปท. จำเป็นต้องเตรียมรับมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพราะคนกำลังให้ความสนใจคริปโทเคอร์เรนซี่ในอนาคต จึงเป็นจุดท้าทายใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลว่าจะมีธุรกิจประเทศใดที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้งาน ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

กดอ่านข่าว แบงก์ชาติไทยประกาศไม่สนับสนุน Crypto ให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เล็งหนุน CBDC แทน ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 13, 2021, 23:54