Blockchain

นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กล่าว Bitcoin มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีอย่างเช่น Elon Musk เท่านั้น

นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กล่าว Bitcoin มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีอย่างเช่น Elon Musk เท่านั้น

นาย Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้งของ Microsoft กล่าวว่า คุณไม่ควรแตะต้อง Bitcoin หากคุณไม่รวยจริงและไม่ใช่คนที่ “ซับซ้อน” เหมือนอย่าง Elon Musk CEO ของ Tesla       บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ 4 ของโลกได้แสดงจุดยืนนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว Bloomberg       “Elon มีเงินมากมายและเขาเป็นคนที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ผมไม่กังวลว่า Bitcoin ของเขาจะขึ้นหรือลง ความคิดทั่วไปของผมคือ ถ้าคุณมีเงินน้อยกว่า Elon คุณควรระวัง” Bill Gates  กล่าว จะดีไหมถ้า Bitcoin สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มหาเศรษฐีผู้ใจบุญกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เขามีความเห็นที่ “เป็นกลาง” เกี่ยวกับ Bitcoin โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์ล่าสุด Gates อธิบายว่าเขาไม่ได้ใช้งาน Bitcoin เพราะมันการทำธุรกรรมของมันเปลืองพลังงานมากเกินไปและยังไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อีกด้วย เขาอ้างว่าเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่ดีหากมันสามารถตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ :  “มูลนิธิ Gates Foundation ได้ทำอะไรหลายอย่างในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งคุณสามารถดูได้ว่าใครทำธุรกรรมบ้าง ดังนั้นเงินดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ดี หากมันสามารถตรวจสอบแบบย้อนกลับได้” 

กดอ่านข่าว นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กล่าว Bitcoin มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีอย่างเช่น Elon Musk เท่านั้น ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 23, 2021, 17:52