Blockchain

ราคา Bitcoin พุ่งทำขึ้นลายสถิติสูงสุดใหม่ ในประเทศที่สกุลเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรง

ราคา Bitcoin พุ่งทำขึ้นลายสถิติสูงสุดใหม่ ในประเทศที่สกุลเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมาราคา Bitcoin ได้ทำลายสถิติสงสุดใหม่เมื่อเทียบกับค่าเงินลีร่าของตุรกี ซ

กดอ่านข่าว ราคา Bitcoin พุ่งทำขึ้นลายสถิติสูงสุดใหม่ ในประเทศที่สกุลเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 13, 2020, 19:50