Blockchain

ราคา Bitcoin อาจร่วงแตะ 2,700 ดอลลาร์ได้ในขณะที่หลายคนมองว่ามันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

ราคา Bitcoin อาจร่วงแตะ 2,700 ดอลลาร์ได้ในขณะที่หลายคนมองว่ามันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

ในขณะที่ราคา Bitcoin ฟื้นกลับมายืนเหนือ 7,500 ดอลลาร์ได้อีกครั้งทำให้หลาย ๆ คนมองว่าตอนนี้มันอาจจะมุ

กดอ่านข่าว ราคา Bitcoin อาจร่วงแตะ 2,700 ดอลลาร์ได้ในขณะที่หลายคนมองว่ามันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: December 9, 2019, 13:54