Blockchain

ข้อมูลเผยนักขุด Bitcoin ทำรายได้รวมกันกว่า 3 หมื่นล้านบาทในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ข้อมูลเผยนักขุด Bitcoin ทำรายได้รวมกันกว่า 3 หมื่นล้านบาทในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมามูลค่าเหรียญ Bitcoin (BTC) ที่นักขุดได้ทำการขุดออกมามีมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2017 อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักข่าว The Block ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมามูลค่าเหรียญที่ถูกขุดออกมานั้นมีมูลค่ากว่า 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2017 ที่มูลค่าของเหรียญที่ถูกขุดออกมาสูงถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นจะมีการ Halving เกิดขึ้นทำให้จำนวนเหรียญที่เป็นผลตอบแทนจากการขุดลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผลตอบแทนก่อนเหตุการณ์ดังกล่าว แต่จากราคา Bitcion ที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง และมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับราคาประมาณ $30,000 ทำให้ผลตอบแทนจากการขุดในปัจจุบันใกล้เคียงกับในปี 2017 ในขณะเดียวกันระบบความยาก (Difficulty) ของการขุด Bitcoin ก็เพิมขึ้นด้วยและล่าสุดส่งผลทำให้อุปกรณ์การขุดเหรียญ Bitcoin ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin นั้นทำให้ผลตอบแทนการขุดรายวันต่อ terahash ต่อวินาที (TH/s) เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ล่าสุดนั้นมีผลตอบแทนการขุดรายวันอยู่ที่ประมาณ $0.25 ต่อ TH/s หรือประมาณ 7.5 บาทต่อ TH/s ต่อวัน สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2019 ที่มา: The Block

กดอ่านข่าว ข้อมูลเผยนักขุด Bitcoin ทำรายได้รวมกันกว่า 3 หมื่นล้านบาทในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 1, 2021, 15:51