Blockchain

เราอาจะได้เห็นราคา Bitcoin เป็นขาขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

เราอาจะได้เห็นราคา Bitcoin เป็นขาขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

หากว่าประวัติศาสตร์นั้นเกิดการซ้ำรอย ราคาของ Bitcoin อาจจะกลายเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรง และอาจจะคล้ายกับ

กดอ่านข่าว เราอาจะได้เห็นราคา Bitcoin เป็นขาขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: December 9, 2019, 19:55