Blockchain

นักลงทุนบน Twitter ส่วนใหญ่กำลังมองว่า Bitcoin เป็นขาลงอีกครั้ง หรือจริง ๆ แล้วเป็นแค่การปรับฐาน?

นักลงทุนบน Twitter ส่วนใหญ่กำลังมองว่า Bitcoin เป็นขาลงอีกครั้ง หรือจริง ๆ แล้วเป็นแค่การปรับฐาน?

ภายหลังจากที่ราคาของ Bitcoin นั้นร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า 500 ดอลลาร์ภายในระยะเวลาแค่ในช่วงข้ามคืน นักล

กดอ่านข่าว นักลงทุนบน Twitter ส่วนใหญ่กำลังมองว่า Bitcoin เป็นขาลงอีกครั้ง หรือจริง ๆ แล้วเป็นแค่การปรับฐาน? ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 10, 2019, 01:50