Blockchain

มูลค่าตลาด Bitcoin พุ่งทะลุ 2 แสนล้านดอลลาร์แล้วหลังจากราคาขึ้นอย่างรุนแรง

มูลค่าตลาด Bitcoin พุ่งทะลุ 2 แสนล้านดอลลาร์แล้วหลังจากราคาขึ้นอย่างรุนแรง

ราคาของ bitcoin ได้กุ้งกลับขึ้นมาที่ระดับ 11,000 ดอลลาร์แล้วโดยส่งผลทำให้มูลค่าตลาดของมันวิ่งไปที่ 2

กดอ่านข่าว มูลค่าตลาด Bitcoin พุ่งทะลุ 2 แสนล้านดอลลาร์แล้วหลังจากราคาขึ้นอย่างรุนแรง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: July 29, 2020, 01:50