Blockchain

Bitkub ประกาศเยียวยานักลงทุนเหรียญ INF ไปแล้ว 190 ล้านบาท หลังปิดเทรด

Bitkub ประกาศเยียวยานักลงทุนเหรียญ INF ไปแล้ว 190 ล้านบาท หลังปิดเทรด

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้มีการรายงานไปแล้วว่าเว็บเทรด Bitkub จะมีการเยียวยานักลงทุนที่ซื้อขายเหรียญ INF บนกระดานเทรดของพวกเขา ซึ่งล่าสุดนั้นบริษัทก็ได้ออกมาประกาศเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวแล้ว โดยคิดเป็นเงินช่วยเหลือนักลงทุนที่มีมูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท  อ้างอิงจากแหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางสยามบล็อกเชนได้รับจากทาง Bitkub บริษัทเผยว่าได้เสร็จสิ้นการจ่ายเงินช่วยเหลือนักลงทุนที่ลงทุนในเหรียญ INF (Infinitus) เป็นมูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท  หลังจากมีประกาศระงับการซื้อขายเพื่อพิจารณาถอดถอนเหรียญดังกล่าว ออกจากกระดานซื้อขาย Bitkub อย่างเป็นทางการ ในศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับเหตุผลที่ทางบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้ตัดสินใจถอดถอนเหรียญ INF ออกจากกระดานเทรด Bitkub สืบเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ทางบริษัทผู้ออกเหรียญ INF ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานานประกอบกับการไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ มีความล่าช้าในการตอบรับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ และขาดการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางบิทคับได้พยายามติดต่อบริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพื่อให้แก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพิกเฉยและไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาของการแก้ไขแผนและคุณสมบัติที่ชัดเจนกลับมาแต่อย่างใด 2.บริษัทฯตรวจสอบพบว่าการซื้อขายเหรียญ INF ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปรากฎรายการซื้อขายจากกลุ่มลูกค้าที่น่าสงสัยบางราย ทยอยโอนเหรียญ INF จำนวนมากเข้ามายังศูนย์ซื้อขายของบริษัทฯ (Exchange) เพื่อขายเหรียญดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อในตลาด จึงส่งผลกระทบด้านราคาเหรียญกับนักลงทุน ประกอบกับการที่เหรียญดังกล่าวถูก List อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัทฯเพียงแห่งเดียว ทำให้บริษัทฯต้องพิจารณาระงับการซื้อขาย และการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัทฯที่ไม่สามารถโอนเหรียญไปขายที่ Exchange อื่นได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงช่วยเหลือค่าเสียหายให้กับนักลงทุนเหรียญ INF ทุกท่าน โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯ อ้างอิงราคาจากต้นทุนการซื้อเหรียญ INF นับจากจำนวนเหรียญ INF ในกระเป๋า (Wallet) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช่วยเหลือไม่เกินกว่ามูลค่าเหรียญที่ลูกค้ามีการซื้อบนกระดานของบริษัทฯ และยังถือครองเหรียญดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมเหรียญที่ลูกค้าได้รับโอนมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนเหรียญล่าสุด ต้นทุนเฉลี่ยที่ซื้อเหรียญ INF จำนวนเงินบาทที่มีการโอนเข้ามาในกระเป๋า (Wallet) พร้อมระบุวิธีการรับเงินให้ทราบ ขณะที่จำนวนเหรียญ INF ที่ลูกค้าถือครองยังคงเหลือเท่าเดิมและสามารถถอนออกได้ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดย Bitkub

กดอ่านข่าว Bitkub ประกาศเยียวยานักลงทุนเหรียญ INF ไปแล้ว 190 ล้านบาท หลังปิดเทรด ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: April 28, 2021, 18:12