Blockchain

Bitwise ยื่นรายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อโน้มน้าวว่าตอนนี้พวกเราพร้อมสำหรับ Bitcoin ETF แล้ว

Bitwise ยื่นรายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อโน้มน้าวว่าตอนนี้พวกเราพร้อมสำหรับ Bitcoin ETF แล้ว

บริษัทคริปโตรุ่นบุกเบิก Bitwise ได้กล่าวถึงตลาด Bitcoin นั้นได้พัฒนาขึ้น 3 ด้านด้วยกันและพร้อมสำหรับ

กดอ่านข่าว Bitwise ยื่นรายงานต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อโน้มน้าวว่าตอนนี้พวกเราพร้อมสำหรับ Bitcoin ETF แล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 20, 2019, 13:53