Blockchain

ผู้ใช้งานทวิตเตอร์สามารถส่งเหรียญ BAT ของบราวเซอร์ Brave ได้อย่างง่ายดายแล้ว

ผู้ใช้งานทวิตเตอร์สามารถส่งเหรียญ BAT ของบราวเซอร์ Brave ได้อย่างง่ายดายแล้ว

รายงานก่อนหน้านี้จากทางสยามบล็อกเชนเผยว่าผู้ใช้งานเบราวเซอร์ Brave สามารถถอนเหรียญ BAT ออกมาได้แล้ว

กดอ่านข่าว ผู้ใช้งานทวิตเตอร์สามารถส่งเหรียญ BAT ของบราวเซอร์ Brave ได้อย่างง่ายดายแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

Source: Siam Blockchain
Date: August 2, 2019, 17:51