Blockchain

รายงานเผยการขุด Bitcoin นั้นไม่ได้ถูกแบนในจีน ค่าความยากอาจเพิ่มขึ้น

รายงานเผยการขุด Bitcoin นั้นไม่ได้ถูกแบนในจีน ค่าความยากอาจเพิ่มขึ้น

เมื่อปีที่แล้วว่าทางรัฐบาลจีนกำลังหามาตรการใหม่ ๆ ในการแบนการขุด แต่ทว่าภายหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวใด

กดอ่านข่าว รายงานเผยการขุด Bitcoin นั้นไม่ได้ถูกแบนในจีน ค่าความยากอาจเพิ่มขึ้น ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 6, 2019, 17:51