Blockchain

ปู่ Warren Buffett เทขายหุ้นธนาคาร Wells Fargo อาจส่งผลดีต่อราคาทองคำและ Bitcoin

ปู่ Warren Buffett เทขายหุ้นธนาคาร Wells Fargo อาจส่งผลดีต่อราคาทองคำและ Bitcoin

นักลงทุนในตำนานวอร์เรนบัฟเฟต์ผู้เป็นเจ้าของบริษัทเบิร์กไชร์แฮธาเวย์ดูเหมือนว่าจะมีการเทขายหุ้นในธนาค

กดอ่านข่าว ปู่ Warren Buffett เทขายหุ้นธนาคาร Wells Fargo อาจส่งผลดีต่อราคาทองคำและ Bitcoin ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 5, 2020, 19:51