Blockchain

สองสามีภรรยาในแคนาดายอมทุ่มขายบ้านแลก Bitcoin 27 เหรียญ

สองสามีภรรยาในแคนาดายอมทุ่มขายบ้านแลก Bitcoin 27 เหรียญ

อ้างอิงรายงานจากสื่อข่าว CTV ของแคนาดาที่ระบุว่า นาง Jennifer Blachette และสามีของเธอ Martin Kanka ก

กดอ่านข่าว สองสามีภรรยาในแคนาดายอมทุ่มขายบ้านแลก Bitcoin 27 เหรียญ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 10, 2019, 21:54