Blockchain

Cardano (ADA) เริ่มติดตั้งตัวอัพเกรด Goguen บนเครือข่ายทดสอบแล้ว

Cardano (ADA) เริ่มติดตั้งตัวอัพเกรด Goguen บนเครือข่ายทดสอบแล้ว

Input Output HongKong ซึ่งเป็นทีมพัฒนาในการสร้างบล็อกเชน Cardano (ADA) ได้ประกาศความคืบหน้าครั้งใหญ่ด้วยฮาร์ดฟอร์กนี้ชื่อ Mary Cardano (ADA) โดยจะมีการใช้กับรุ่น Goguen Cardano (ADA) จะกลายเป็น multi-asset network ล่าสุดทาง Input Output HK ได้ทวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021 ว่าทาง Cardano (ADA) กำลังจะ กำลังจะมีการทดสอบเครือข่ายที่เรียกว่า Mary ซึ่งจะเป็น hardfork ที่ใช้งานกับโทเค็นดั้งเดิมอย่าง Goguen เข้ามาในแพลตฟอร์ม ผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้ Cardano (ADA) กลายเป็น multi-asset network ซึ่งนี่เป็นการอัปเดตครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการอัพเกรดเมนเน็ตซึ่งมีกำหนดขึ้นในปลายเดือนนี้ ยุคโกคุเอ็น (Goguen) ของ Cardano (ADA) อาจจะประกาศความสำเร็จหลักในการเป็น “นักฆ่า Ethereum”  ซึ่งจะมีการควบคุมกลไกบล็อกเชนย้ายไปยัง staking pools แต่ที่สำคัญที่สุดคือ Cardano (ADA) จะรองรับ smart contract ที่จะช่วยเรื่องการสร้างแอพพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์  ก่อนหน้านี้  U.Today ได้รายงานว่า Charles Hoskinson ซึ่งเป็น CEO ของ IOHK ได้ประกาศว่าช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จะเป็นช่วงทดสอบที่มีความตึงเครียดมากขึ้น อันเนื่องมาจากฟังก์ชันใหม่ของ Cardano (ADA) ราคา Cardano’s (ADA) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้าง Plutus ซึ่งเป็นภาษาของ smart contract ที่สร้างขึ้นในแบบเฉพาะของ Cardano มีกำหนดจะออกมาในเดือนมีนาคม 2021 ดังนั้นการเปิดตัวฟังก์ชัน Smart Contract อย่างเต็มรูปแบบบน Cardano (ADA) จะช่วยเรื่องการกระจายอำนาจศูนย์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันราคาของ

กดอ่านข่าว Cardano (ADA) เริ่มติดตั้งตัวอัพเกรด Goguen บนเครือข่ายทดสอบแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 3, 2021, 23:51