Blockchain

รัฐบาลจีนยื่นขอสิทธิบัตรเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเปิดตัวเหรียญ Cryptocurrency ของตัวเอง

รัฐบาลจีนยื่นขอสิทธิบัตรเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเปิดตัวเหรียญ Cryptocurrency ของตัวเอง

ปัจจุบันจีนเป็นผู้นำในด้านการชำระเงินดิจิทัลเมื่อเปรียบเทียบจากผู้ใช้งานโดยเฉลี่ย ในขณะที่การชำระเงิ

กดอ่านข่าว รัฐบาลจีนยื่นขอสิทธิบัตรเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเปิดตัวเหรียญ Cryptocurrency ของตัวเอง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 13, 2020, 17:50