Blockchain

คุณแม่ในเวเนซุเอลาจ่ายค่าทำคลอดในโรงพยาบาลด้วย Bitcoin

คุณแม่ในเวเนซุเอลาจ่ายค่าทำคลอดในโรงพยาบาลด้วย Bitcoin

เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งได้ออกมาเขียนเล่าถึงประสบการณ์ของเขาถึงการพาภรรย

กดอ่านข่าว คุณแม่ในเวเนซุเอลาจ่ายค่าทำคลอดในโรงพยาบาลด้วย Bitcoin ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 11, 2019, 14:55