Blockchain

งานศิลปะ Bitcoin ในรูปแบบเหรียญ NFT กำลังถูกประมูลขายในราคาที่สูงถึง 4 ล้านบาท

งานศิลปะ Bitcoin ในรูปแบบเหรียญ NFT กำลังถูกประมูลขายในราคาที่สูงถึง 4 ล้านบาท

สำนักงานประมูลแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ นามว่า Christie auction house ได้ออกมาประกาศขาย งานศิลปะ digital por

กดอ่านข่าว งานศิลปะ Bitcoin ในรูปแบบเหรียญ NFT กำลังถูกประมูลขายในราคาที่สูงถึง 4 ล้านบาท ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 8, 2020, 11:50