Blockchain

Ethereum 2.0 ใกล้เปิดตัวแล้ว หลังทดสอบ Zinken Testnet เสร็จสมบูรณ์ไร้ปัญหา

Ethereum 2.0 ใกล้เปิดตัวแล้ว หลังทดสอบ Zinken Testnet เสร็จสมบูรณ์ไร้ปัญหา

การเปิดตัวเครือข่ายเพื่อการทดสอบ Zinken testnet นั้นดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นเมื่อคืน

กดอ่านข่าว Ethereum 2.0 ใกล้เปิดตัวแล้ว หลังทดสอบ Zinken Testnet เสร็จสมบูรณ์ไร้ปัญหา ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 13, 2020, 11:50