Blockchain

โปรเจคเหรียญตัวหนึ่งบน DeFi ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันเจ้ามือปั่นราคา

โปรเจคเหรียญตัวหนึ่งบน DeFi ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันเจ้ามือปั่นราคา

เหรียญ Stablecoin ตัวใหม่จาก Fei Protocol ที่กำลังเตรียมเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ ดูเหมือนว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงและต่อสู้กับการปั่นราคาของผู้เล่นรายใหญ่หรือ “ปลาวาฬ” ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเหรียญ Stablecoin ในตลาด การทำ arbitrage ของบัญชีนักลงุทนรายใหญ่บน automated market makers นั้นเป็นหนึ่งในเรื่องต้องห้ามในอุตสาหกรรม DeFi เนื่องจากมันสามารถผลักดันราคาซื้อขายและเพิ่มความผันผวนให้กับราคาของเหรียญ Stablecoin ได้ ซึ่งเหรียญ Stablecoin ตัวใหม่จาก Fei Protocol ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดการกับกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น โดยการนำเสนอแนวคิด “Bonding Curve” และสิ่งจูงใจโดยตรงเพื่อเป็นการตรึงมูลค่าของเหรียญ Stablecoin ให้มีความเสถียรมากขึ้น Fei Protocol ช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเหรียญ Stablecoin Fei Protocol ได้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของโปรเจค โดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนในเหรียญ Stablecoin เช่น USDT และ USDC ที่มีความเป็น Centralized และถูกควบคุมโดยบริษัทต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ Stablecoins ตัวอื่น ๆ เช่น DAI ยังมีปัญหา ในเรื่องของการปรับขนาด เนื่องจากการขาดประสิทธิภาพในเรื่องเงินทุน อ้างอิงตามโพสต์บล็อก FEI จะมีอุปทานที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ ด้วยเหรียญที่หลั่งไหลเข้าสู่อุปทานหมุนเวียนตาม bonding curve และตรึงมูลค่าให้อยู่ที่ใกล้กับ $ 1 โดยการใช้แนวคิดที่เรียกว่า ‘Protocol Controlled Value’ (PCV) ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้ใช้มีการฝากหลักประกัน มันจะถูกเป็นเจ้าของและจัดการโดยโปรโตคอล เพื่อไม่ให้ใครสามารถดึงสภาพคล่องออกมาใช้ได้ Fei Protocol กล่าวอธิบายว่า แนวคิดของ PCV ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก TVL ซึ่งเป็นแนวคิดในการสินทรัพย์ของผู้ฝากไว้อยู่ในสัญญา Smart contract  “ PCV จะช่วยให้โปรโตคอลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการมีส่วนร่วมสำหรับกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไร และกิจกรรมเหล่านี้ยังสามารถสอดคล้องกับเป้าหมายพื้นฐานอื่น ๆ เช่นการตรึงมูลค่าของเหรียญ StableCoin”

กดอ่านข่าว โปรเจคเหรียญตัวหนึ่งบน DeFi ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันเจ้ามือปั่นราคา ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: January 13, 2021, 20:50