Blockchain

Blockchain ของเหรียญ Ethereum Classic แยกตัวอีกครั้ง สาเหตุมาจากนักขุดเพียงคนเดียว

Blockchain ของเหรียญ Ethereum Classic แยกตัวอีกครั้ง สาเหตุมาจากนักขุดเพียงคนเดียว

หรือว่าเหรียญ Ethereum classic ถูกโจมตี? เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมพัฒนาเหรียญ Eth

กดอ่านข่าว Blockchain ของเหรียญ Ethereum Classic แยกตัวอีกครั้ง สาเหตุมาจากนักขุดเพียงคนเดียว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: August 2, 2020, 00:54