Blockchain

โปรโตคอล Layer-2 ของ Ethereum กำลังกินค่าแก๊สอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่มันควรช่วยลดลง

โปรโตคอล Layer-2 ของ Ethereum กำลังกินค่าแก๊สอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่มันควรช่วยลดลง

ความนิยมของโปรโตคอลเลเยอร์-2 ของ Ethereum เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากปริมาณ gas ที่ใช้ไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดย Dashboard ใหม่ของ Dune Analytics ที่ได้เผยถึงเปอร์เซ็นค่าก๊าซของแพลตฟอร์มเลเยอร์-2 ต่อก๊าซที่ใช้ต่อวันจากสัญญาอัจฉริยะ (smart contact) ยังคงมีค่าที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับขีดจำกัดรายวัน ทั้งนี้ Ethereum ได้มีขีดจำกัดก๊าซต่อวันอยู่ที่ 1 แสนล้าน ซึ่งที่ผ่านมามีเพียง 0.18% เท่านั้นจากสถิติที่รวบรวมโดยผู้พัฒนา Ethereum นามว่า  ‘@PaoloRebuffo’ โดยวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณการใช้ก๊าซที่มากที่สุด และส่วนใหญ่อยู่บนแพลตฟอร์ม Arbitrum หลังจากเปิดตัวฟาร์มเลเยอร์-2 ชื่อ ArbiNYAN กิจกรรมในแพลตฟอร์มเลเยอร์-2 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลักดันให้มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้อยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มที่ประสบปัญหาขัดข้องอยู่บ้างตามลำดับก็ตาม เลเยอร์-1 ยังคงแพงกว่า? ปริมาณการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโปรโตคอลเลเยอร์-2 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการนำไปใช้ แต่พวกเขายังคงใช้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครือข่ายเลเยอร์-1 ที่ช้ากว่า ตามข้อมูลของ Etherscan แสดงให้เห็นว่า OpenSea ตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นผู้บริโภคก๊าซอันดับต้น ๆ โดยคิดเป็น 11.7% ของปริมาณการใช้ทั้งหมดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 730 ETH หรือ 2.4 ล้านเหรียญในราคาปัจจุบัน Uniswap เป็นผู้ใช้ก๊าซรายใหญ่เป็นอันดับสองด้วยแพลตฟอร์ม v2 ที่ใช้ก๊าซ 6.2% ของ 1.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ผ่านมา   ในแง่ของค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชั่วโมง ETH สร้างมูลค่ากว่า 29.7ล้านดอลลาร์ในวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมาตาม CryptoFees เมื่อเทียบกับเครือข่าย Bitcoin มีค่าธรรมเนียมรายวันลดลงและตกไปอยู่อันดับที่หกด้วยมูลค่า 719,000 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ค่าธรรมเนียมของ Ethereum ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ETH โดยเฉลี่ยได้ลดลงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 7 กันยายนเป็น 60 ดอลลาร์สู่จุดต่ำสุดที่ประมาณ

กดอ่านข่าว โปรโตคอล Layer-2 ของ Ethereum กำลังกินค่าแก๊สอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่มันควรช่วยลดลง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 15, 2021, 23:54