Blockchain

Facebook เผยลิสต์ของสกุลเงินที่จะได้เข้ามาอยู่ในตะกร้าเงินสำรองของ Libra แล้ว

Facebook เผยลิสต์ของสกุลเงินที่จะได้เข้ามาอยู่ในตะกร้าเงินสำรองของ Libra แล้ว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Facebook ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ของตะกร้าสกุลเงินทั่วโลก ซึ่งพวกเขากล่าว

กดอ่านข่าว Facebook เผยลิสต์ของสกุลเงินที่จะได้เข้ามาอยู่ในตะกร้าเงินสำรองของ Libra แล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 23, 2019, 18:53