Blockchain

ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มประกาศรับสมัครตำแหน่งคนทำเหรียญ Cryptocurrency แล้ว

ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มประกาศรับสมัครตำแหน่งคนทำเหรียญ Cryptocurrency แล้ว

ธนาคารกลางของสหรัฐกำลังทำการวิจัยนำสกุลเงินดิจิทัลมาสู่แผนการชำระเงินปลีกแล้วในตอนนี้ อ้างอิงจากโพสต

กดอ่านข่าว ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มประกาศรับสมัครตำแหน่งคนทำเหรียญ Cryptocurrency แล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 5, 2019, 22:54