Blockchain

ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs กล่าว “Bitcoin เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล”

ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs กล่าว “Bitcoin เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล”

นาย Lloyd Blankfein ประธานอาวุโสของ Goldman Sachs เชื่อว่า หน่วยงานกำกับดูแลควรกังวลกับความสำเร็จล่าสุดของ Bitcoin ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจทำลายความเป็นไปได้ในการควบคุมระบบการเงินของรัฐบาล ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Squawk Box ของ CNBC นาย Blankfein กล่าวยืนยันว่าคุณสมบัติของ Bitcoin นั้นเหมาะสำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมาย โดยเขากล่าวอธิบายว่า : “มันทำงานได้ดีในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและเก็บรักษามูลค่า แต่คุณจะไม่รู้เลยว่า เงินที่คุณจ่ายเงินไปนั้นถูกส่งไปให้ชาวเกาหลีเหนือ, กลุ่มอัลกออิดะห์หรือกลุ่มนักปฏิวัติ” การควบคุม Bitcoin เป็นเรื่องที่ยาก นอกจากนี้ Blankfein ยังกล่าวเสริมด้วยว่า หน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องเผชิญหน้าช่วงเวลาที่ยากลำบากในการติดตาม “ธุรกรรมการเงิน” ของ Bitcoin ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันต่าง ๆ เช่น การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการฟอกเงิน ดังนั้นเขาเชื่อว่าหากหน่วยงานกำกับดูแลยังไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินเหล่านี้ถูกส่งไปที่ใด Bitcoin ก็อาจกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแร้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล : “สิ่งนี้สามารถใช้งานได้จริง แต่จะบ่อนทำลายเสรีภาพและการขาดความโปร่งใสที่ผู้คนชื่นชอบ นั่นคือปัญหาที่ Bitcoin จะต้องจัดการให้หมดไป” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ Blankfein เชื่อว่า มันจะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติพื้นฐานหลายประการของ Bitcoin (รวมถึงเสรีภาพในเรื่องความเป็นส่วนตัว) อย่างไรก็ตามหาก Bitcoin ไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการกระจายอำนาจ คำถามก็คือ สกุลเงินคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกจะยังคงดึงดูดนักลงทุนอยู่หรือไม่

กดอ่านข่าว ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs กล่าว “Bitcoin เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล” ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: January 26, 2021, 16:52