Blockchain

ระดับราคาของ Bicoin ที่ควรจับตามอง หลังร่วงลงมากว่า 1,500 ดอลลาร์

ระดับราคาของ Bicoin ที่ควรจับตามอง หลังร่วงลงมากว่า 1,500 ดอลลาร์

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา Bitcoin ได้พุ่งทะลุ 12,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับต

กดอ่านข่าว ระดับราคาของ Bicoin ที่ควรจับตามอง หลังร่วงลงมากว่า 1,500 ดอลลาร์ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 4, 2020, 13:50