Blockchain

สาเหตุที่ราคา Bitcoin จะไม่พุ่งไปแตะ $20,000 ในปีนี้

สาเหตุที่ราคา Bitcoin จะไม่พุ่งไปแตะ $20,000 ในปีนี้

การวิ่งกลับมาที่ระดับ 10,000 ดอลลาร์ของราคา Bitcoin อีกครั้งส่งผลทำให้ผู้คนออกมาแสดงความตื่นเต้นกันอ

กดอ่านข่าว สาเหตุที่ราคา Bitcoin จะไม่พุ่งไปแตะ $20,000 ในปีนี้ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: August 29, 2020, 18:01