Blockchain

สื่อการเงินระดับโลก Forbes ชี้ Bitcoin จะถึงจุดจบกาลอวสานเมื่อราคาร่วงต่ำกว่า $ 10,000

สื่อการเงินระดับโลก Forbes ชี้ Bitcoin จะถึงจุดจบกาลอวสานเมื่อราคาร่วงต่ำกว่า $ 10,000

ในสัปดาห์นี้ราคา Bitcoin ได้ร่วงลดลงอย่างรวดเร็ว โดยปรับตัวลงกว่า 5% ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงและนั

กดอ่านข่าว สื่อการเงินระดับโลก Forbes ชี้ Bitcoin จะถึงจุดจบกาลอวสานเมื่อราคาร่วงต่ำกว่า $ 10,000 ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 4, 2020, 12:50