Blockchain

Binance ถูกเว็ปเทรดคู่แข่งฟ้องร้องว่ามีส่วนช่วยในการฟอกเงินกว่า 270 ล้านบาท

Binance ถูกเว็ปเทรดคู่แข่งฟ้องร้องว่ามีส่วนช่วยในการฟอกเงินกว่า 270 ล้านบาท

จากคำร้องเรียนของ Fisco ในศาลแขวงทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 14 กันยายน เว็ปเทรดคริปโตข

กดอ่านข่าว Binance ถูกเว็ปเทรดคู่แข่งฟ้องร้องว่ามีส่วนช่วยในการฟอกเงินกว่า 270 ล้านบาท ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 15, 2020, 20:50