Blockchain

Jihan Wu ช่วงชิงตำแหน่งคืนจาก Bitmain มาได้หวังช่วยฟื้นฟูบริษัทในช่วงขาลง

Jihan Wu ช่วงชิงตำแหน่งคืนจาก Bitmain มาได้หวังช่วยฟื้นฟูบริษัทในช่วงขาลง

อ้างอิงจากข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจของจีนเมื่อวันที่ 14 กันยายนแสดงให้เห็นว่านาย Jihan Wu ได้กลายเป็นตัว

กดอ่านข่าว Jihan Wu ช่วงชิงตำแหน่งคืนจาก Bitmain มาได้หวังช่วยฟื้นฟูบริษัทในช่วงขาลง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: September 15, 2020, 17:52