Blockchain

ศาลสั่งให้ Craig Wright พิสูจน์ว่าเป็น Satoshi ด้วยการโอน Bitcoin มูลค่ากว่า $9.2 หมื่นล้านภายใน 20 วัน

ศาลสั่งให้ Craig Wright พิสูจน์ว่าเป็น Satoshi ด้วยการโอน Bitcoin มูลค่ากว่า $9.2 หมื่นล้านภายใน 20 วัน

ในขณะนี้นาย Craig Wright ผู้ที่ชอบอ้างว่าเป็น Satoshi อยู่เป็นประจำเหลือเวลาอีกเพียง 20 วันเท่านั้น

กดอ่านข่าว ศาลสั่งให้ Craig Wright พิสูจน์ว่าเป็น Satoshi ด้วยการโอน Bitcoin มูลค่ากว่า $9.2 หมื่นล้านภายใน 20 วัน ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: January 14, 2020, 19:50