Blockchain

ราคาเหรียญ Defi ตัวใหม่ของผู้ก่อตั้ง Yearn.finance พุ่งขึ้นกว่า 31,600% หลังจากเปิดตัว

ราคาเหรียญ Defi ตัวใหม่ของผู้ก่อตั้ง Yearn.finance พุ่งขึ้นกว่า 31,600% หลังจากเปิดตัว

ดูเหมือนว่าเหรียญ Defi ตัวใหม่ของของผู้ก่อตั้ง Yearn Finance (YFI) จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใ

กดอ่านข่าว ราคาเหรียญ Defi ตัวใหม่ของผู้ก่อตั้ง Yearn.finance พุ่งขึ้นกว่า 31,600% หลังจากเปิดตัว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 30, 2020, 18:50