Blockchain

นักวิเคราะห์ชี้การร่วงของราคา Bitcoin ที่ต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์ ไม่ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นขาลง

นักวิเคราะห์ชี้การร่วงของราคา Bitcoin ที่ต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์ ไม่ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นขาลง

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาราคาของ bitcoin นั้นได้ร่วงลงมาต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์หลังจากที่มีการสะสมตัวมานา

กดอ่านข่าว นักวิเคราะห์ชี้การร่วงของราคา Bitcoin ที่ต่ำกว่า 9,000 ดอลลาร์ ไม่ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นขาลง ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: June 29, 2020, 11:54