Blockchain

หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเปรูเตรียมใช้เหรียญ XRP เพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศแล้ว

หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเปรูเตรียมใช้เหรียญ XRP เพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศแล้ว

ธนาคาร Banco Internacional del Peru หรือที่รู้จักกันในนาม Interbank ได้ออกมาเผยว่าพวกเขากำลังจะเปลี่

กดอ่านข่าว หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเปรูเตรียมใช้เหรียญ XRP เพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: November 9, 2019, 23:54