Blockchain

นักลงทุนในตำนาน Peter Brandt ออกมาเผยถึงเหตุผลที่ราคา Bitcoin จะพุ่งถึง $100,000 ได้

นักลงทุนในตำนาน Peter Brandt ออกมาเผยถึงเหตุผลที่ราคา Bitcoin จะพุ่งถึง $100,000 ได้

นาย Peter Brandt  ได้ออกมากล่าวผ่านคลิปวิดีโอล่าสุดของเขาถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ Bitcoin นั้นเข้า

กดอ่านข่าว นักลงทุนในตำนาน Peter Brandt ออกมาเผยถึงเหตุผลที่ราคา Bitcoin จะพุ่งถึง $100,000 ได้ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: December 8, 2019, 22:55