Blockchain

ผู้เชี่ยวชาญเผยราคา Bitcoin มีโอกาสวิ่งไปแตะ $15,000 หากเทรนด์ตัวนี้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญเผยราคา Bitcoin มีโอกาสวิ่งไปแตะ $15,000 หากเทรนด์ตัวนี้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์

ปัจจุบัน Bitcoin นั้นกำลังถูกซื้อขายกันอยู่ที่ราคาประมาณ 11,340.41 ดอลลาร์ หลังจากที่ breakout ออกจา

กดอ่านข่าว ผู้เชี่ยวชาญเผยราคา Bitcoin มีโอกาสวิ่งไปแตะ $15,000 หากเทรนด์ตัวนี้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 17, 2020, 14:50