Blockchain

CEO ของ Ripple เชื่อการไล่ซื้อบริษัทด้านการเงินเล็ก ๆ ของ Visa จะมาเป็นกระแสปีนี้

CEO ของ Ripple เชื่อการไล่ซื้อบริษัทด้านการเงินเล็ก ๆ ของ Visa จะมาเป็นกระแสปีนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้นาย Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple เพิ่งได้แบ่งปันเรื่องราวในน่าสนใจของการเข้าซื้อก

กดอ่านข่าว CEO ของ Ripple เชื่อการไล่ซื้อบริษัทด้านการเงินเล็ก ๆ ของ Visa จะมาเป็นกระแสปีนี้ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: January 14, 2020, 18:50