Blockchain

ลูกค้าของ Ripple ชื่อดัง ACI จับมือกับ ITMX ของแบงก์ชาติไทย ยกระดับการชำระเงินของธนาคารแบบ Real-time

ลูกค้าของ Ripple ชื่อดัง ACI จับมือกับ ITMX ของแบงก์ชาติไทย ยกระดับการชำระเงินของธนาคารแบบ Real-time

จากบทความของ Business Wire เผยว่าบริษัท ACI Worldwide ที่เป็นสมาชิกของ RippleNet ได้ร่วมมือกับ ITMX (Thailand’s National Interbank Transaction Management and Exchange) เพื่อยกระดับระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์สำหรับธนาคารในประเทศให้มีความทันสมัย โดย ITMX เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (ธปท.) ITMX ผนึกกำลังเพื่อพัฒนาการชำระเงินร่วมกับ  ACI ACI Worldwide ซึ่งเป็นลูกค้าของ Ripple และเป็นผู้ให้บริการซอฟแวร์รายใหญ่ระดับโลก รวมถึงการชำระเงินดิจิตอลแบบเรียลไทม์ ล่าสุดได้มีรายงานว่าพวกเขากำลังจะร่วมมือกับ ITMX ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประมวลผลการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการขยายตัวและการเติบโตต่อไปในอนาคต การพัฒนาระบบการชำระเงินครั้งนี้จะเป็นแบบ High Value และ Low Value Real-Time Payments ซึ่งกำลังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินแบบ B2B และเพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20022 ITMX อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารรัฐและเป็นธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยหน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โซลูชั่นการชำระเงินของ ACI ได้ผนึกกำลังกับธนาคารกว่าสามสิบแห่งที่เป็นสมาชิกของ ITMX สัดส่วนของการชำระเงินของ ITMX ในปี 2020 ระบบ bulk payment ของ ITMX ได้มีการประมวลผลการโอนชำระเงินไปเกือบ 100 ล้านธุรกรรม มูลค่ากว่า 143 พันล้านดอลลาห์ โดยปริมาณธุรกรรมนับเป็น 60% ต่อปี และ 8% ของมูลค่าทั้งหมด การชำระเงินดังกล่าวถูกกับบริษัททั้งการจ่ายเงินเดือน การขอคืนภาษี หลักทรัพย์ และอื่นๆ สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ใช้ในโครงการสวัสดิการต่างๆ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงแผนช่วยเหลือจากการระบาดของโควิด-19

กดอ่านข่าว ลูกค้าของ Ripple ชื่อดัง ACI จับมือกับ ITMX ของแบงก์ชาติไทย ยกระดับการชำระเงินของธนาคารแบบ Real-time ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: February 4, 2021, 11:51