Blockchain

Ripple ประกาศรีแบรนด์ใหม่ หลังประกาศเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากสหรัฐฯ

Ripple ประกาศรีแบรนด์ใหม่ หลังประกาศเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากสหรัฐฯ

Ripple ได้ออกมาประกาศรีแบรนด์บริการบางส่วนของพวกเขา พร้อมเน้นย้ำเกี่ยวกับภารกิจในการไประดับโลก อ้างอ

กดอ่านข่าว Ripple ประกาศรีแบรนด์ใหม่ หลังประกาศเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากสหรัฐฯ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 8, 2020, 10:50