Blockchain

วุฒิสภาสหรัฐฯ ขอให้ SEC ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านกฎระเบียบ Crypto ภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

วุฒิสภาสหรัฐฯ ขอให้ SEC ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านกฎระเบียบ Crypto ภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

วุฒิสภาสหรัฐฯ Elizabeth Warren ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจของคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภา ได้ขอให้ก.ล.ต. ตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ crypto ภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ Warren ได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับตลาด cryptocurrency เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม โดยเธอได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความผันผวนและการขาดกฎระเบียบในอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังได้ส่งจดหมายถึงนาย Gary Gensler ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อสอบถามถึงแผนดำเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบในเรื่องนี้อีกด้วย ในคำแถลงการณ์ของเธอ Warren กล่าวว่าความต้องการใช้ Cryptocurrency ในการซื้อขายนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเธอกังวลว่า “การขาดกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมนั้นอาจทำให้นักลงทุนทั่วไปตกเหยื่อของผู้หลอกลวงและนักต้มตุ๋นได้”  โดย Warren กล่าวเน้นย้ำให้ถึงเรื่องนี้กับทางก.ล.ต. ว่า หน่วยงานควรต้องใช้อำนาจของตนเพื่อจัดการกับช่องว่างเหล่านี้ Warren คาดหวังคำตอบจาก Gensler ภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของเขาที่จะกำกับดูแลตลาด crypto   กฎระเบียบด้านคริปโตของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยรวมแล้ว สหรัฐฯ ดูเหมือนจะขับเคลื่อนไปสู่กรอบการกำกับดูแลในวงกว้างมากขึ้น ดังที่มีข่าวลือในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มากขึ้น ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลน์ ความเร่งด่วนในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ปกป้องผู้บริโภคและประเทศโดยรวมนั้นชัดเจนขึ้นอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสหรัฐฯ กำลังเตรียมออกแบบกรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล และมันอาจกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

กดอ่านข่าว วุฒิสภาสหรัฐฯ ขอให้ SEC ตอบสนองต่อข้อกังวลด้านกฎระเบียบ Crypto ภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: July 9, 2021, 18:52