Blockchain

ธนาคารกลางสเปนรุดหน้าวิจัยเพื่อสร้างเหรียญ Cryptocurrency เป็นของตัวเองแล้ว

ธนาคารกลางสเปนรุดหน้าวิจัยเพื่อสร้างเหรียญ Cryptocurrency เป็นของตัวเองแล้ว

Banco de España หรือธนาคารกลางสเปนได้ออกมาเผยถึงกลยุทธ์การพัฒนานโยบายการเงินของธนาคารจากปี 2020 ไปจน

กดอ่านข่าว ธนาคารกลางสเปนรุดหน้าวิจัยเพื่อสร้างเหรียญ Cryptocurrency เป็นของตัวเองแล้ว ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: October 17, 2020, 13:51