Blockchain

TenX ประกาศยุติให้บริการใช้บัตรเดบิต Bitcoin หลัง Wirecard ประกาศล้มละลาย

TenX ประกาศยุติให้บริการใช้บัตรเดบิต Bitcoin หลัง Wirecard ประกาศล้มละลาย

ดูเหมือนว่าผู้ให้บริการบัตรเดบิต Bitcoin ชื่อดังอย่าง TenX นั้นจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่มีการย

กดอ่านข่าว TenX ประกาศยุติให้บริการใช้บัตรเดบิต Bitcoin หลัง Wirecard ประกาศล้มละลาย ต่อที่ Siam Blockchain

อ่านเพิ่มเติมที่ต้นฉบับ: Siam Blockchain
Date: June 27, 2020, 01:54