Blockchain

นาย Tom Lee เชื่อ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อราคา Bitcoin

นาย Tom Lee เชื่อ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อราคา Bitcoin

Tom Lee ผู้ก่อตั้ง Fundstrat Global Advisors เชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหรัฐโดย

อ่านต่อที่ Siam Blockchain.

Source: Siam Blockchain
Date: August 1, 2019, 16:50