Blockchain

ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก Walmart เตรียมออกเหรียญ Cryptocurrency เอง ตามหลัง Facebook

ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก Walmart เตรียมออกเหรียญ Cryptocurrency เอง ตามหลัง Facebook

ดูเหมือนว่า ในปี 2019 นี้ แบรนด์หรือบริษัทใหญ่ ๆ จะเริ่มให้ความสำคัญกับ Cryptocurrency มากขึ้น ซึ่งอ

กดอ่านข่าว ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก Walmart เตรียมออกเหรียญ Cryptocurrency เอง ตามหลัง Facebook ต่อที่ Siam Blockchain

Source: Siam Blockchain
Date: August 3, 2019, 15:50